JDA Verkeer & Veiligheid

Duurzaamheid zit in het hart van onze onderneming. Wij zijn toegewijd aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het creëren van een positieve impact op de samenleving, terwijl we innovatieve oplossingen blijven leveren.

De ontwikkelingsdoelen van JDA Verkeer & Veiligheid

Ontwikkelingsdoelen, ook wel bekend als duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), vormen een essentieel raamwerk voor wereldwijde verbetering en vooruitgang. Ze zijn in het leven geroepen om verschillende uitdagingen aan te pakken, waaronder kwesties op het gebied van verkeersveiligheid, milieu, duurzaamheid en meer. Organisaties, zoals JDA Verkeer & Veiligheid B.V., hebben duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. Ze zijn toegewijd aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk en streven naar een positieve impact op de samenleving door innovatieve oplossingen te leveren. Hiermee dragen ze bij aan het verwezenlijken van de SDG’s en het creëren van een duurzamere en veiligere toekomst voor iedereen.

Goede gezondheid en welzijn

Wij vinden het belangrijk om te focussen op het bevorderen van gezondheid voor iedereen en vrije toegang tot gezondheidszorg wereldwijd.

Gendergelijkheid

Met dit doel streven we naar het bereiken van gelijke rechten en kansen voor iedereen en het beëindigen van alle vormen van discriminatie.

Betaalbare en duurzame energie

Met dit doel richten we ons op toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en hernieuwbare energie voor iedereen.

Waardig werk en economische groei

Een duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen vinden wij onmisbaar in iedere samenleving.

Klimaatactie

We houden ons ook bezig met het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de impact hiervan te bestrijden.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Met dit doel bevorderen we het opbouwen van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

Hoe kunnen we dit bereiken?

Ontwikkelingsdoelen vormen de ruggengraat van ons bedrijf. Ze stellen ons in staat om ons voortdurend te verbeteren en bij te dragen aan een veiligere (verkeers)omgeving. Deze doelen leiden ons in de richting van innovatieve oplossingen, betere dienstverlening en een positieve impact op de samenleving. We zijn toegewijd aan het verminderen van ongevallen op de weg en het beschermen van zowel weggebruikers als degenen die op en langs de weg werken. Ontwikkelingsdoelen helpen ons deze missie te realiseren en te blijven groeien als bedrijf dat veiligheid, gelijkheid en een schone/veilige leefomgeving voorop stelt.

Meer informatie?

Ontdek nu onze diensten en neem contact met ons op voor een advies op maat!